7 czerwca - konferencja dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na podsumowanie realizacji programu "Warszawska Energia - od poznania do EKO-działania" w roku szkolnym 2016/17 do MDK-u na Łazienkowską 7, w godz. 10.00-13.00.

11 maja - gimnazja

Serdecznie zapraszamy uczniów realizujących program "Warszawska Energia - od poznania do EKO-działania" wraz z nauczycielem do udziału w podsumowaniu działań w roku szkolnym 2016/17, które odbędzie się 11 maja w godz. 10.00-12.30 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego na ul. Łazienkowskiej 7.

Zobaczcie jak było!

 

18 maja - klasy 1-3 szkoły podstawowej

Serdecznie zapraszamy 5-osobową drużynę uczniowską wraz z nauczycielem do udziału w grze terenowej "Strażnicy Energii", która odbędzie się 18 maja w godz. 10.00-13.00 w Miasteczku Przyrody MDK na ul. Fabrycznej 1/3.Gra będzie podsumowaniem realizacji programu "Warszawska Energia - od poznania do EKO-działania" dla uczniów klas 1-3 warszawskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/17.

Zobaczcie jak było!

 

24 maja - klasy 4-6 szkoły podstawowej

Serdecznie zapraszamy drużynę uczniowską (ok.10-osobową) wraz z nauczycielem do udziału w Turnieju Badaczy Energii, który odbędzie się 24 maja w godz. 10.00-13.00 w Miasteczku Przyrody MDK na ul. Fabrycznej 1/3.Turniej będzie podsumowaniem realizacji programu "Warszawska Energia - od poznania do EKO-działania" dla uczniów klas 4-6 warszawskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/17.

Zobaczcie jak było!

 

27 maja - przedszkola

Serdecznie zapraszamy delegację trójki rodziców z dziećmi (6 osób) do udziału w finałowym Rodzinnym Turnieju "Przedszkolny Festiwal Energii", który jest podsumowaniem realizacji programu "Warszawska Energia - od poznania do EKO-działania" w roku szkolnym 2016/17. W godz. 10.00-13.00 w Miasteczku Przyrody MDK na ul. Fabrycznej 1/3.

 

28 maja - Warszawski Dzień Energii

Multimedialny Park Fontann, 10.00-18.00 - zaprezentowanie efektów realizacji programu "Warszawska Energia - od poznania do EKO-działania" w roku szkolnym 2016/17

Zobaczcie jak było!

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych na warsztaty - 9 marca (czwartek), w godz. 16.00- 18.00 w Miasteczku Przyrody MDK, ul. Fabryczna 1/3.

 

Zapraszamy nauczycieli klas 4-6 szkół podstawowych na warsztaty - 16 marca (czwartek), w godz. 16.00- 18.00 w Miasteczku Przyrody MDK, ul. Fabryczna 1/3.

 

Zapraszamy nauczycieli gimnazjum z zespołem uczniów (max 5-osob.) na warsztaty prowadzone przez Zasława Adamaszka - 22 marca (środa) w godz. 10.00-11.30 lub 12.00-13.30 w MDK-u na Łazienkowskiej.

Pierwsze warsztaty metodyczne w IV edycji programu "Warszawska Energia" dla nauczycieli klas 4-6 szkoły podstawowej oraz nauczycieli gimnazjum odbyły się 1 grudnia w Miasteczku Przyrody MDK. Warsztaty poprowadził Zasław Adamaszek, który zaprezentował wiele ciekawych pomysłów na badania jakości powietrza z wykorzystaniem różnych materiałów i sprzętów codziennego użytku, a nawet z recyklingu.

Polecamy :)