2020 04 21 zakochaj sie mia

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne dla naszego życia są drzewa, szczególnie w mieście. W obecnych czasach przy prognozowanych zmianach klimatu i zanieczyszczeniu powietrza smogiem, drzewa dają cień, łagodzą upały, oczyszczają powietrze. Warunki życia w mieście są trudne dla drzew: zabetonowana gleba, zimą sypanie solą oblodzonych nawierzchni chodników i jezdni, a latem dotkliwe susze. Nadmierne eksploatuje się lasy, drzewa wycinane są nawet na terenach chronionych, na przykład w Puszczy Białowieskiej.

2018 11 basniowa przyroda

W baśniach odbija się przyroda kraju, jego stare obyczaje, wierzenia, piękno krajobrazu. Funkcje edukacyjne baśni i bajek są wszechstronne. Przekazują wiedzę o świecie, ludziach, pobudzają wyobraźnię i kształtują uczucia, budzą wrażliwość. Dzieci angażują się w wydarzenia, identyfikują z bohaterami, przyrodą, zwierzętami. Poprzez zabawę bajką i baśnią możliwe jest rozwijanie aktywności twórczej dziecka. Dodatkowo, tzw. Duch miejsca (genius loci) jest ważnym zagadnieniem w kształtowaniu krajobrazu, uwzględnianym również w programach szkolnych w ramach edukacji architektonicznej (Dialog z otoczeniem, Archi-Przygody).

2017 11 co straszy w przyr

CELE PROJEKTU: 
Poznanie zwierząt i zjawisk przyrodniczych, które budzą lęk w ludziach. 
Wyjaśnienie skąd biorą się nasze lęki, fobie, uprzedzenia wobec niektórych zwierząt
Przypomnienie niektórych mitów, przesądów wobec zwierząt w naszej kulturze europejskiej i kulturach narodów z innych stron świata
Zdobywanie wiedzy o zwierzętach i racjonalne tłumaczenie ich zachowań
Edukowanie jak zachować się w czasie niebezpiecznych zjawisk zachodzących w przyrodzie: burze, wichury itp.
Motywowanie do ochrony przyrody
Wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej.

2016 11 wypada poznac owada

CELE PROJEKTU

Przybliżenie wiedzy o owadach.
Poznanie cech charakterystycznych owadów.
Identyfikowanie niektórych gatunków owadów.
Poznanie znaczenia owadów dla przyrody i człowieka. 
Przezwyciężanie ewentualnych uprzedzeń, niechęci wobec owadów.
Motywowanie do ochrony przyrody.
Wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU 
Antonina Batko
Warsztaty przyrodnicze dla szkół Teatr Przyrody
Klub przyrodniczy Panda – pomysłodawca projektu

 

Polecamy :)