Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne informacja o programie została rozesłana pocztą elektroniczną i nauczyciele zgłaszali się indywidualnie po odbiór materiałów edukacyjnych oraz dowiadywali się, jak je wykorzystać w realizacji programu i jakie są warunki zaliczenia.

UCZESTNICY II edycji:
SP 158, SP 211 (2 klasy) i SOSW nr 8 (2 klasy) ze Śródmieścia, SP 307 z Mokotowa, SP 217 z Rembertowa, SP 143 (4 klasy) z Pragi Południe. Łącznie 11 klas.

I edycja programu z powodu pandemii zamiast konferencją dla nauczycieli rozpoczęła się spotkaniem informacyjnym (11 marca 2020), podczas którego zaprezentowane zostały pomysły na praktyczne działania z dziećmi w placówkach i przekazane materiały edukacyjne. Niestety nauczyciele mogli rozpocząć realizację programu dopiero od września. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny zorganizowane zostały dodatkowe spotkania informacyjne w małych grupach, w terminie 28 września i 6 października.

W ramach programu „Po Warszawie pieszo i na kółkach” Mariusz Dorosz z Mobilnego Serwisu Rowerowego przeprowadził serię warsztatów dla dzieci z grup przedszkolnych oraz klas 0-3 szkół podstawowych.

Pełną parą, razem z zerówkami przedszkolnymi i klasami 1-3 z warszawskich podstawówek, realizujemy nasz program. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali płytę "Błyśnij odblaskiem!" nagraną przez Fasolki wraz z pięknie ilustrowaną książeczką z tekstami piosenek.
Poruszając się więc po Warszawie pieszo czy na kółkach, PAMIĘTAJCIE O ODBLASKACH! To bardzo ważne, żeby być widocznym dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Polecamy :)