UCZESTNICY III edycji:
SP 158 (3 klasy) i SP 1 (4 klasy) ze Śródmieścia, SP 307 z Mokotowa, SP 217 z Rembertowa, SP 143 (4 klasy) z Pragi Południe (łącznie 13 klas) oraz 3 grupy 6-latków z Przedszkola nr 5 i nr 17 (Śródmieście) oraz z Przedszkola nr 328 (Bielany).

Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne informacja o programie została rozesłana pocztą elektroniczną i nauczyciele zgłaszali się indywidualnie po odbiór materiałów edukacyjnych oraz dowiadywali się, jak je wykorzystać w realizacji programu i jakie są warunki zaliczenia.

UCZESTNICY II edycji:
SP 158, SP 211 (2 klasy) i SOSW nr 8 (2 klasy) ze Śródmieścia, SP 307 z Mokotowa, SP 217 z Rembertowa, SP 143 (4 klasy) z Pragi Południe. Łącznie 11 klas.

I edycja programu z powodu pandemii zamiast konferencją dla nauczycieli rozpoczęła się spotkaniem informacyjnym (11 marca 2020), podczas którego zaprezentowane zostały pomysły na praktyczne działania z dziećmi w placówkach i przekazane materiały edukacyjne. Niestety nauczyciele mogli rozpocząć realizację programu dopiero od września. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny zorganizowane zostały dodatkowe spotkania informacyjne w małych grupach, w terminie 28 września i 6 października.

W ramach programu „Po Warszawie pieszo i na kółkach” Mariusz Dorosz z Mobilnego Serwisu Rowerowego przeprowadził serię warsztatów dla dzieci z grup przedszkolnych oraz klas 0-3 szkół podstawowych.

Polecamy :)