Program edukacyjny dla klas 0-3 szkół podstawowych

Celem programu jest promowanie działań edukacyjnych, zachęcających do korzystania ze środków transportu zbiorowego, roweru czy poruszania się pieszo, a także pokazanie korzyści wynikających z dążenia do zrównoważonego transportu, takich jak: oszczędność czasu i pieniędzy, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, lepsza jakość środowiska naturalnego, w tym poprawa jakości powietrza oraz możliwość tworzenia przyjaznej przestrzeni miejskiej dostępnej dla wszystkich.

Założenia programu edukacyjnego „Po Warszawie pieszo i na kółkach” są spójne z polityką transportową miasta, która jest realizowana przez jednostki miejskie, takie jak: Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Dróg Miejskich oraz spółki: Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe i Szybka Kolej Miejska.

Program wpisuje się również w realizację inicjatywy Komisji Europejskiej z 2002 roku, jaką jest Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który odbywa się co roku w dniach 16-22 września, a wieńczy go ogólnoświatowa akcja znana jako „Dzień bez samochodu”. Głównym celem tych obchodów jest promocja ekologicznych form podróżowania.

Program „Po Warszawie pieszo i na kółkach” został opracowany w Młodzieżowym Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego z inicjatywy Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy. Podejmuje tematykę mobilności i zrównoważonego transportu w Warszawie i jest dedykowany dla uczniów zerówek i klas 1-3 oraz nauczycieli chętnych do nowych doświadczeń i poszukiwań, dla których ważne są podejmowane w programie zagadnienia.

 

Cele programu

 1. Opracowanie materiałów edukacyjnych nt. zrównoważonej mobilności i przeprowadzenie pilotażowego programu w wybranych warszawskich szkołach podstawowych, w klasach 0-3.
 2. Przygotowanie metodyczne nauczycieli do realizacji programu poprzez działanie i praktyczne rozwiązywanie problemów oraz umożliwienie im nawiązania współpracy z instytucjami i jednostkami miejskimi realizującymi politykę transportową m.st. Warszawy.
 3. Przeprowadzenie działań edukacyjnych w klasach 0-3 nt. zrównoważonej mobilności, w tym przekazanie informacji o możliwościach poruszania się po Warszawie w sposób przyjazny dla środowiska.
 4. Zapoznanie dzieci z wzorcami do naśladowania oraz przykładami dobrych zachowań, dostosowanymi do wieku odbiorców, w tym savoir-vivre w komunikacji miejskiej, na przystankach, na chodniku i na ścieżce rowerowej, zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące pomocy.
 5. Zainteresowanie najmłodszych warszawiaków różnymi środkami transportu miejskiego oraz infrastrukturą służącą mobilności w przestrzeni publicznej.

 

Czas trwania

Pilotaż: od września do grudnia z finałem przed feriami zimowymi
I edycja: od lutego (po feriach) do czerwca

 

Uczestnicy

uczniowie klas 0-3 (cała klasa lub grupa świetlicowa/koło zainteresowań);
planuje się również włączenie rodziców w praktyczne działania dzieci realizowane w szkole, ale mające kontynuację w domach rodzinnych

 

Harmonogram i terminarz

 1. Opracowanie koncepcji programu edukacyjnego (nazwa, logo, postać/przewodnik; propozycje działań praktycznych z dziećmi z podziałem na poziomy edukacyjne: dla zerówki i I klasy, dla II klasy i dla III klasy, zakres tematyczny szkoleń dla nauczycieli, opisy pomocy dydaktycznych – gry, plansze, rekwizyty do zabaw i materiały szkoleniowe dla nauczycieli)
 2. Opracowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (ulotka, materiały konferencyjne, pakiet edukacyjny z praktycznymi pomysłami, gra dydaktyczna, segregator do wpinania materiałów i pomocy dydaktycznych)
 3. Strona www programu – prezentowanie realizacji programu, komunikacja z uczestnikami, zamieszczanie dodatkowych materiałów do pobrania
 4. Konferencja inaugurująca program, w pobliżu terminu obchodów Europejskiego Tygodnia Transportu Zrównoważonego i Dnia bez Samochodu (16-22 września)

  W programie:
  prezentacje nt. warszawskiego transportu publicznego i zrównoważonej mobilności, komunikacja miejska jako hobby i pomysł na życie, praktyczne warsztaty metodyczne (modele, makiety, monidła, lapbooki, wideo klipy).
  Każdy z uczestników zostanie zobowiązany do przeprowadzenia jednych zajęć z klasą wg propozycji zaprezentowanej na warsztatach i przesłania krótkiej relacji. Najciekawsze relacje będą zamieszczone na stronie internetowej programu.

 5. Warsztaty dla nauczycieli, deklarujących udział w programie z całą klasą (zaprezentowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji programu przez uczniów, zapisy na wycieczki do miejsc związanych z warszawskim transportem, pomysły na aktywności i działania) - październik
 6. Realizacja programu w szkole na lekcjach, w świetlicy, podczas wycieczek do miejsc związanych z tematem: październik - grudzień
 7. Finał pilotażu: turniej dla drużyn, prezentacja działań zrealizowanych w szkole, wręczenie dyplomów, zaświadczeń oraz upominków dla dzieci i dla nauczycieli – styczeń
 8. Nabór do I edycji – styczeń/luty
 9. Warsztaty dla nauczycieli zgłoszonych do I edycji programu - luty
 10. Finał I edycji programu: gra terenowa, piknik rodzinny z Fasolkami - czerwiec

 

Założenia programu

W przebiegu programu nie przewidujemy rywalizacji o to, kto wykona więcej i lepiej. W żadnym z etapów nie ma form konkursowych. Turnieje, gry terenowe i prezentacje efektów są formą sprawdzenia zdobytej wiedzy i jej praktycznego zastosowania oraz okazją do działania zespołowego.
Uczestnicy decydują, które z proponowanych zadań chcą wykonać, w jakim tempie, na jakim poziomie szczegółowości oraz w jakiej formie przygotują prezentację wyników. Nagrodą jest satysfakcja z wykonania zadań oraz podzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami i pomysłami.
Nauczyciele uczestniczący w programie otrzymują bogaty zestaw materiałów edukacyjnych. Podczas warsztatów metodycznych prezentujemy konstruowanie modeli, gry i zabawy dydaktyczne, eksperymenty i doświadczenia uatrakcyjniające podejmowane w placówkach działania.
Omawiamy również bieżącą realizację programu, dzielimy się doświadczeniami i pomysłami, rozmawiamy o trudnościach i próbujemy im zaradzić.

Uczestnictwo w programie

 1. Nauczyciel wraz z klasą (kołem zainteresowań, grupą świetlicową) może uczestniczyć w programie, realizując wybrane zagadnienia opisane w materiałach dla nauczycieli.
 2. Do programu nauczyciel zgłasza klasę, wysyłając formularz zgłoszenia pobrany ze strony MDK Łazienkowska.
 3. Nauczyciel może uczestniczyć w pilotażu programu lub edycji wiosennej.

 

Korzyści z udziału w programie

 • zainteresowanie najmłodszych warszawiaków różnymi środkami transportu miejskiego oraz infrastrukturą służącą mobilności w przestrzeni publicznej
 • pozyskanie aktualnych informacji o tym, jak działa warszawski transport publiczny czyli jak poruszać się po Warszawie: bezpiecznie, wygodnie, ekonomicznie i ekologicznie
 • nawiązanie współpracy z instytucjami i jednostkami miejskimi realizującymi politykę transportową miasta
 • dostęp do bazy praktycznych pomysłów, ciekawych materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych nt. zrównoważonej mobilności
 • poznanie metod i sposobów atrakcyjnego przekazywania wiedzy uczniom, by skutecznie zachęcić ich do aktywnych działań (badania terenowe, wycieczki do miejsc tematycznie związanych z komunikacją miejską, tworzenie modeli, makiet, konstruowanie pojazdów, gry terenowe, turnieje i quizy rodzinne, np. Czy wiesz, jak dawniej podróżowano po Warszawie?)

 

Zagadnienia i metody

Proponowane bloki zajęć wraz z wybranymi metodami: 

 1. Zrównoważony transport w Warszawie - tworzymy lapbooka.
 2. Poznajemy warszawskie środki transportu – konstruujemy modele i monidła.
 3. Moje miasto, moje osiedle – tworzymy makietę miasta lub osiedla z rozwiązaniami komunikacyjnymi przyjaznymi środowisku.
 4. Poznajemy infrastrukturę transportową i miejski system komunikacji – zwiedzamy zajezdnie tramwajowe lub autobusowe, stacje metra i kolejki SKM, obserwujemy i przeprowadzamy wywiady np. z motorniczym, kierowcą autobusu.
 5. Jak sprawnie przemieszczać się po Warszawie, korzystając z transportu zbiorowego:
  - wizja lokalna w najbliższej okolicy (linie autobusowe, tramwajowe, przystanki, stacje metro i SKM, rozkłady jazdy),
  - zapoznanie się ze stroną Warszawskiego Transportu Publicznego - wyznaczanie tras z wykorzystaniem aplikacji „Jak dojadę”,
  - zwiedzamy Warszawę, korzystając z transportu publicznego oraz pieszo - gra dydaktyczna „Po Warszawie pieszo i na kółkach”,
  - weekend w mieście - turniej rodzinny.
 6. Bezpiecznie dla siebie i innych poruszamy się po mieście:
  - „Stonoga w opałach” – czytanie opowiadania o trudnej sytuacji, która zdarzyła się w komunikacji miejskiej oraz uzupełnienie komiksu z podaniem wybranego rozwiązania,
  - „Detektyw w akcji” – zapoznanie się z zagadkową sytuacją, o której napisano w rubryce „Komunikacja miejska i sprawy mieszkańców” osiedlowego portalu internetowego, wszczęcie śledztwa przez detektywów klasowych, wypełnienie akt sprawy i sformułowanie oświadczenia dla lokalnej prasy.
 7. Komunikacyjny savoir-vivre - czy warszawiacy potrafią kulturalnie korzystać z komunikacji miejskiej (obserwacje, dyskusje, wideoklipy, scenki dramowe, komiksy do uzupełnienia, kamishibai - tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii).
 8. Ale historia! Jak i czym dawniej podróżowano po Warszawie - rodzinny quiz komunikacyjny „Pytanie do babci, zagadka dla dziadka, czy coś wie mama, czy tata pamięta?” – wyjaśnienie humorystycznych sytuacji lub nazw środków transportu wybranych z felietonów Wiecha i innych publikacji.
 9. Jak i czym pojedziemy w mieście przyszłości – konstruowanie modeli warszawskich pojazdów przyszłości wraz z przygotowaniem dokumentacji i opisem korzyści dla środowiska.

Polecamy :)