Miasto Stołeczne Warszawa, przygotowując się do COP 19, realizuje od września 2011 roku „Plan zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.” (SEAP). Zgodnie z wytycznymi polityki klimatycznej Unii Europejskiej celem podejmowanych działań jest ograniczenie w Warszawie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20% do 2020 roku. Jednym z najważniejszych zadań w SEAP są skuteczne działania edukacyjno-informacyjne.

W tym celu w Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego opracowaliśmy program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 13 lat – „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”.

Program edukacji ekologicznej „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania” jest  kolejnym istotnym elementem realizowanego w Warszawie programu edukacji ekologicznej pn. „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”.

Program realizowany jest w ramach działań edukacyjnych wynikających z przyjętego przez Radę Miasta w 2011 r.„Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku” (Plan działań). Plan działań powstał w następstwie przystąpienia m.st. Warszawy w 2009 roku do „Porozumienia między Burmistrzami”, inicjatywy zrzeszającej już ponad 4,5 tysiąca europejskich samorządów, które zobowiązują się do realizacji celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Cel jaki postawiła przed sobą Warszawa to ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie zużycia energii o 20% do roku 2020 w stosunku do roku bazowego – 2007.

W ciekawy, interaktywny sposób ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego rozwiązywania problemów życia codziennego związanych z wykorzystaniem energii oraz wdrażania tych rozwiązań w najbliższym środowisku.

Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom istnienia energii i jej znaczenia w codziennym życiu oraz przekazanie w przystępny sposób młodym mieszkańcom Warszawy wiedzy na temat oszczędzania energii oraz możliwości jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych, a także określenie działań pozwalających na racjonalne z niej korzystanie, które można podjąć w domu, w przedszkolu, bądź w szkole.

Program jest realizowany w czterech pakietach przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych: przedszkola, klasy 1-3 i klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Co roku, w kolejnych edycjach programu (2013/14, 2014/15, 2015/16) uczestniczy około 100 placówek ze wszystkich warszawskich dzielnic, łącznie ponad dwa tysiące dzieci i młodzieży. Nauczyciele mają zapewnione szkolenia oraz bogate materiały edukacyjne, w tym zestawy badawcze i gry dydaktyczne.

Polecamy :)