UCZESTNICY X EDYCJI PROGRAMU I semestr r. szk. 2023/2024

PRZEDSZKOLA:

 • jedna grupa z Przedszkola nr 41;
 • po 2 grupy z Przedszkola nr: 5, 77, 201;
 • 3 grupy z Przedszkola nr 318.

Łącznie 10 grup.

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 • nr 211 (2 klasy);
 • 34 (2 klasy);
 • nr 48 (2 klasy);
 • nr 135 (2 klasy);
 • nr 96 (2 klasy);
 • nr 203 (3 klasy);
 • SP 350 (5 klas)
 • po jednej klasie: nr 29, nr 217, nr 307, PSP nr 6

Łącznie 22 grupy.

W II semestrze r. szk. 2022/23 zapraszamy przedszkola i klasy 1-2 szkoły podstawowej. Opis realizacji krok po kroku można pobrać TUTAJ

UCZESTNICY X EDYCJI PROGRAMU (II semestr r. szk. 2022/2023)

PRZEDSZKOLA:

 • po jednej grupie z Przedszkola nr: 23, 25 i 182
 • 2 grupy z Przedszkola nr 77
 • 3 grupy z Przedszkola nr 201

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 • nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 (3 klasy)
 • nr 143 (3 klasy)
 • nr 48 (2 klasy)
 • nr 12 i nr 33 (po 1 klasie)

Łącznie w IX edycji programu (I semestr r. szk. 2022/23) uczestniczyło i zrealizowało zaplanowane działania 15 grup przedszkolnych z 9 przedszkoli oraz 24 klasy z 13 szkół podstawowych, czyli 54 nauczycieli i prawie 1000 dzieci.

PRZEDSZKOLA:

 • po jednej grupie z Przedszkola nr: 30, 42, 129, 212
 • po 2 grupy z Przedszkola nr: 5, 17, 77, 439
 • po 3 grupy z Przedszkola nr: 201

 

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Nr 41 (4 klasy), nr 29 (3 klasy), nr 374 (3 klasy), nr 48 (2 klasy), nr 158 (2 klasy), nr 203 (2 klasy), nr 307 (2 klasy), nr 1, nr 12, nr 118, nr 211, nr 217, nr 371 po jednej klasie.

Polecamy :)