Miasto Stołeczne Warszawa realizuje od września 2011 roku „Plan zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.” (SEAP). Zgodnie z wytycznymi polityki klimatycznej Unii Europejskiej celem podejmowanych działań jest ograniczenie w Warszawie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20% do 2020 roku.

Jednym z najważniejszych zadań w SEAP są skuteczne działania edukacyjno-informacyjne. W tym celu z inicjatywy Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy w Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego opracowany został program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży – „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”, który w ubiegłym roku szkolnym był realizowany w ponad 70 placówkach oświatowych, reprezentujących wszystkie dzielnice Warszawy.

Inauguracja II edycji programu 23.10.2014 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego na ul. Łazienkowskiej 7 odbyła się inauguracja II edycji programu edukacji ekologicznej „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”. W konferencji wzięło udział ponad 100 nauczycieli: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, reprezentujących wszystkie warszawskie dzielnice.

Realizacja programu „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania” w warszawskich przedszkolach i szkołach podstawowych w roku szkolnym dobiegła końca. Od 28 maja dzieci uczestniczące w programie prezentowały efekty programu:

– 4 czerwca w Galerii Młodych Twórców „Łazienkowska” przedszkolaki zaprezentowały makiety przedstawiające „PRZEDSZKOLE Z ENERGIĄ”,

– uczniowie klas 1-3 zrealizowali wszystkie zadania i wypełnili „Przewodniczki Świetlika” oraz pochwalili się swoją wiedzą podczas gry terenowej „STRAŻNICY ENERGII”, która odbyła się 28 maja, w Miasteczku Przyrody MDK na ul. Fabrycznej 1/3,

– uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych podczas dwóch SEMINARIÓW BADACZY ENERGII (odbyły się: 29 maja w ZS nr 113 i 5 czerwca w SP nr 32) zaprezentowali bardzo szczegółowe wyniki badań terenowych i swoje działania w środowisku, zilustrowane bogatą dokumentacją fotograficzną, w formie prezentacji multimedialnych oraz posterów; w trakcie seminariów uczniowie poznawali instalacje OZE, działające w obu placówkach oraz obejrzeli fantastyczny pokaz „Skąd się biorą kolory -energia światła” w wykonaniu animatora Centrum Nauki Kopernik.

9 kwietnia w MDK-u na Łazienkowskiej odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, uczestniczących w programie „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały gry dydaktyczne:

– „Energetyczne Koło Fortuny” dla przedszkoli,

– Loteryjka „W świecie energii” dla klas 1-3,

– „Zimno/Gorąco” dla klas 4-6.

Polecamy :)