Po 20 listopada poszczególne klasy, uczestniczące w programie, zwiedzały zajezdnie Miejskich Zakładów Autobusowych na Ostrobramskiej, Woronicza, Stalowej i Kleszczowej.

4 i 6 listopada zainteresowani nauczyciele zostali zaproszeni przez Katarzynę Kasztelowicz, nauczycielkę MDK-u, do pracowni sztuki mediów na warsztaty montażu filmowego, podczas których poznawali tajniki filmowania, czyli jak nagrać i zmontować wideoklip na temat bezpieczeństwa w środkach transportu publicznego.

Warsztaty dla nauczycieli, którzy zadeklarowali udział ze swoją klasą w pilotażu programu „Po Warszawie pieszo i na kółkach” odbyły się 17 października w godz. 15.00 - 18.00 w MDK-u na Łazienkowskiej 7.

25 września, w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury na ul. Łazienkowskiej 7 odbyła się konferencja otwierająca pilotażowy program „Po Warszawie pieszo i na kółkach”, opracowany w MDK-u z inicjatywy miasta stołecznego Warszawy (Biura Polityki Mobilności i Transportu).

Polecamy :)