I edycja programu z powodu pandemii zamiast konferencją dla nauczycieli rozpoczęła się spotkaniem informacyjnym (11 marca 2020), podczas którego zaprezentowane zostały pomysły na praktyczne działania z dziećmi w placówkach i przekazane materiały edukacyjne. Niestety nauczyciele mogli rozpocząć realizację programu dopiero od września. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny zorganizowane zostały dodatkowe spotkania informacyjne w małych grupach, w terminie 28 września i 6 października.

Nauczyciele otrzymali segregator z materiałami nt. zrównoważonego transportu i mobilności w Warszawie, plakaty, ulotki, opisane pomysły oraz pomoce do zajęć: lapbook, szablony modeli środków transportu miejskiego, grę dydaktyczną „Pieszo do celu!” oraz płytę „Błyśnij odblaskiem!” z piosenkami zespołu Fasolki dla każdego dziecka.

W październiku i w listopadzie odbyły się w placówkach praktyczne warsztaty rowerowe prowadzone przez Mariusza Dorosza z Mobilnego Serwisu Rowerowego.

Opracowana i wydana została książka dla dzieci pt. „Sto butów Pana Stonoga czyli jak podróżować po Warszawie”. Otrzymają ją wszyscy uczestnicy programu podczas finałowych turniejów w czerwcu, jeśli będzie możliwe ich zorganizowanie. Jeśli nie, wtedy zestawy upominków, dyplomy i zaświadczenia zostaną przekazane nauczycielom i wręczone dzieciom na zakończenie roku szkolnego.

  • IMG_20210326_145844_resized_20210326_050827310
  • IMG_20210326_151047_resized_20210326_050827132
  • IMG_20210326_153300_resized_20210326_050826977
  • IMG_20210326_154645_resized_20210326_050826745
  • IMG_20210326_155347_resized_20210326_050826537

Polecamy :)