21 listopada, w Światowym Dniu Życzliwości, wielu uczestników naszego programu poruszało temat kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach transportu komunikacji miejskiej, korzystając z materiałów opracowanych w kampanii „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”.

Uczniowie w Ośrodku dla Dzieci Słabowidzących nr 8 odgadywali nazwy monsterów i jakie zachowanie prezentują, a następnie samodzielnie opracowywali zasady odpowiedniego zachowania się podczas podróżowania komunikacją miejską i tworzyli plakaty, służące samoocenie pt. „Jestem monsterem czy superbohaterem?”
Natomiast uczniowie klasy 2a z SP nr 143 napisali w zeszytach, co im przeszkadza w zachowaniu innych pasażerów i oceniali swoje zachowanie w komunikacji miejskiej. Notatki zostały zilustrowane postaciami monsterów prezentujących zachowania, które się dzieciom nie podobają.

  • monster_2a
  • monster_2b
  • monster_2c
  • monstery_n
  • monstery_n1
  • monstery_n2

Polecamy :)