Uczniowie klasy 3 z Ośrodka dla Dzieci Słabowidzących nr 8 zapoznali się z grą „Pieszo do celu!” i wybrali wycieczkę na Plac Zamkowy. Przy pomocy wcześniej sporządzonych notatek samodzielnie dotarli do celu podróży.

Na miejscu podziwiali zabytki i korzystając z kart wycieczki, zapoznali się z ich historią. Uczniowie wybrali trasę do Grobu Nieznanego Żołnierza i samodzielnie dotarli do wyznaczonego przez siebie punktu, korzystając z mapy wybranej trasy dołączonej do kompletu kart. Wycieczka na Plac Zamkowy komunikacją miejską oraz do Grobu Nieznanego Żołnierza pieszo (przy użyciu mapy) to cenne doświadczenie, które rozwinęło u uczniów umiejętność planowania trasy i korzystania z mapy podczas podróżowania.

Polecamy :)